Achterliggende idealen

Het ondersteunen van nieuw talent
FilmZender wil ervoor zorgen dat films van onafhankelijke jonge filmmakers de festivals bereiken. Hiermee wil zij een impuls geven aan vernieuwingen binnen de Nederlandse filmcultuur en extra distributie mogelijkheden creeren voor gewaagde films die experimenteren met vorm en/of inhoud. Initiatiefrijke en eigenzinnige filmmakers krijgen via filmfestivalvertoningen meer kans op erkenning. FilmZender gelooft dat deze films hierdoor ook een directe impact zullen hebben op de Nederlandse cinema en haar profilering op internationaal niveau.

Bijdragen aan (culturele) diversiteit
Filmfestivalvertoning genereert culturele uitwisseling tussen makers over de hele wereld. FilmZender gelooft in een structurele dialoog tussen culturen via het medium film. Er is binnen FilmZender om die reden exta aandacht voor Nederlandse filmmakers met een niet-Nederlandse achtergrond. FilmZender wil op die manier een bijdrage leveren aan de pluriformiteit binnen het Nederlandse filmaanbod. 


About -  Our partners -  Support -  Terms & Conditions -  FAQ -  Disclaimer -  Contact    © Stichting Filmnetwerk 2005